Pengadilan Agama Labuha

Biaya Hak-Hak Kepeniteraan

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Pertama

No.Jenis PNBPSatuanTarif (Rp)
1Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan/Bantahanper perkara30.000
2Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantahper relaas10.000
3Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantahper relaas10.000
4Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantahper relaas10.000
5Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantahper relaas10.000
6Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantahper relaas10.000
7Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantahper relaas10.000
8Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantahper relaas10.000
9Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantahper relaas10.000
10Relaas Panggilan Penterjemahper perkara10.000
11Pemeriksaan Setempat atas Permintaanper penetapan10.000
12Pendaftaran Permohonan Sitaper perkara25.000
13Penetapan Sitaper penetapan25.000
14Berita Acara Penyitaanper berita acara25.000
15Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantahper relaas10.000
16Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantahper relaas10.000
17Surat Pencabutan Gugatanper perkara10.000
18Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatanper relaas10.000
19Pendaftaran Pengangkatan Sitaper perkara25.000
20Penetapan Perintah Penawaran Pembayaranper penetapan10.000
21Berita Acara Penawaran Pembayaranper berita acara10.000
22Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang)per berita acara10.000
23Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariahper perkara10.000
24Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstekper perkara10.000
25Redaksi Putusan/Penetapanper putusan/penetapan10.000

Tingkat Banding

No.Jenis PNBPSatuanTarif (Rp)
1Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan verstekper perkara10.000
2Pendaftaran Permohonan Bandingper perkara50.000
3Penyerahan Akta Banding kepada Pembandingper akta10.000
4Relaas Pemberitahuan Pernyataan Bandingper relaas10.000
5Relaas Penyerahan Memori bandingper relaas10.000
6Relaas penyerahan kontra memori bandingper relaas10.000
7Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembandingper relaas10.000
8Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbandingper relaas10.000
9Pencabutan Bandingper relaas10.000
10Relaas Pemberitahuan Pencabutan Bandingper perkara10.000
11Redaksi Putusan / Penetapanper putusan/penetapan10.000

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya

No.Jenis PNBPSatuanTarif (Rp)
1Pengesahan dan Pendaftaran Surat dibawah tanganper surat30.000
2Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilanper lembar500
3Pencatatan Pem buatan akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilanper Berita Acara10.000
4Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di kepaniteraanper –10.000
5Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di kepaniteraan di Luar Perkaraper akta/surat10.000
6Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang dibuat dikepaniteraan pada Pengadilan Agamaper akta10.000
7Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilanper surat10.000
8Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilanper putusan/penetapan10.000
9Sisa Uang Panjar Perkara yang lebih dari 6 bulan tidak diambil oleh pihak ketigaper perkara0,00

Tinggalkan komentar